Huisregels


• Bij ons in Breda is toegankelijk voor alle leeftijden.

• U wordt bij entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kunt u

gefouilleerd worden.

• Om toegang te krijgen tot Bij ons in Breda dien je in het bezit te zijn van een gepersonaliseerd e-ticket. De naam op het e-ticket moet overeenkomen met een geldig identiteitsbewijs. 

• Er zijn geen dieren toegestaan op het terrein.

• Het is verboden zaken mee te nemen als : drink- en etenswaren, glaswerk,

plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant

en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende

middelen, drugs en dieren.

• Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie

professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.

• (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van

de organisatie verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s

met verwisselbare lenzen.

• Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie goederen te

verhandelen, te flyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden op en

rondom het terrein van Bij ons in Breda. Bij overtreding van deze regel, worden

eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.

• Handel in en / of gebruik van (soft en /of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij

overtreding wordt de politie gealarmeerd.

• Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane

voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in

beslag genomen.

• Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische

tekens of uitingen worden geweigerd.

• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement

geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Bij ons in Breda is niet aansprakelijk

voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk

letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).

• Op het terrein is cameratoezicht en kunnen bezoekers gefilmd worden. Bij

betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.

• Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers

en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

• Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen

van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij

het evenement.

• Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

• Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte etens- of drinkwaren mee te nemen en/of te nuttigen op het terrein van Bij ons in Breda. 

• Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.

• Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Bij ons in Breda. Deze zijn te vinden op www.bijonsinbreda.nl/algemenevoorwaarden

• Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement

meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele

aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. 

• De entree van Bij ons in Breda sluit om 20:15 uur.

• De keuken van Bij ons in Breda sluit om 21:00 uur.

• De bar van Bij ons in Breda sluit om 22:00 uur.

• De organisatie kan ten alle tijden afwijken van de sluitingstijden. 

• Het is niet mogelijk om het terrein van Bij ons in Breda tussentijds te verlaten. 


Algemene voorwaarden Alternatieve geschillenbeslechting